Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

30 marca

Treść


Temat : Porównywanie liczb

Cel:

  • przypomnisz sobie pojęcia: liczby naturalne, całkowite, ujemne, dodatnia
  • nauczysz się zaznaczać liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej
  • nauczysz się porównywać liczby dodatnie i ujemne

  1. Obejrzyj filmy

 https://www.youtube.com/watch?v=O1PoQzlZK80

https://www.youtube.com/watch?v=88_lpDJSbN8  1. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach str. 76 zad.1 i 2; str.77 zad.6 .
  2. Zdjęcia lub skany rozwiązanych zadań
    uczniowie o numerach od 1 do 5 odsyłają na mojego maila:
    sabina.skupien1989@gmail.com
24993