Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Samorząd Uczniowski

Treść

Samorząd Uczniowski

 

 Samorząd Uczniowski to najważniejsza organizacja w szkole. Pracują w niej uczniowie, którzy zauważają potrzebę działania i aktywnie włączają się w pracę na rzecz szkoły. Wybierani są w tajnych wyborach przeprowadzanych w czerwcu każdego roku szkolnego. Opiekuna wybiera nowo powołana rada samorządu, również w czasie wyborów w czerwcu każdego roku.

Praca w samorządzie kształtuje umiejętność współpracy w grupie, uczy odpowiedzialności za wykonanie powierzonych im zadań oraz zachęca do działalności na rzecz szkoły. Polega na współuczestniczeniu w podejmowaniu ważnych dla nich i dla szkoły działań, reprezentowaniu interesów uczniów i organizacji uczniowskiego życia szkoły. Rada samorządu w oparciu o dokumenty szkoły, określa cele swojej działalności, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb uczniów i realizacji zadań szkoły. Działalność samorządu: organizowanie uroczystości szkolnych np.: „Dzień Edukacji Narodowej”, „Wigilia”, „Święto Patrona Szkoły”, promowanie szkoły w środowisku lokalnym, organizowanie konkursów szkolnych, zagospodarowanie czasu wolnego uczniów np.: dyskoteki, zabawy muzyczne, pozyskiwanie funduszy na potrzeby samorządu poprzez sprzedaż kartek świątecznych, aktualizowanie gazetek ukazujących najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/21:

Przewodnicząca – Weronika Socha

Zastępca przewodniczącej – Adam Bobek

Sekretarz – Oliwia Głowacz

Skarbnik – Fabian Chromy

 

Członkowie: Aleksander Bobek, Antoni Pająk, Jan Wojtanek, Antonina Grygiel, Martyna Chojnacka, Kacper Chromy, Kinga Świątek, Jolanta Zauchowska

Opiekun SU: mgr Karolina Kaźmierczak

29623