Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Lekcja Wolności 2014

Treść

„Lekcja Wolności 1989 – 2014” w naszej szkole.

4 czerwca 2014 roku uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nawiązującą do 25 rocznicy wydarzeń z 1989 roku.

 Tematyką prezentacji było:

- Powstanie i działalność NSZZ Solidarność

- Stan wojenny i jego skutki

- Obrady i postanowienia okrągłego stołu

- Wybory czerwcowe

- Rola Lecha Wałęsy oraz papieża Jana Pawła II w obaleniu komunizmu.

Na zakończenie uczniowie wysłuchali i zaśpiewali wspólnie piosenki patriotyczne: Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską" i Jacka Kaczmarskiego "Mury".

W czasie „Lekcji Wolności” uczniowie obejrzeli wystawę prac plastycznych swoich kolegów z klasy III pod hasłem: „Mieszkam w wolnym kraju”.

Lekcja wolności 2014

Uczniowie klas IV - VI przygotowywali się do Lekcji Wolności od dłuższego czasu. Zachęceni przez nauczycielkę historii Marię Andzińską wzięli udział w projekcie, którego głównym celem było przeprowadzenie wywiadów z członkami rodziny pamiętającymi obrady Okrągłego Stołu.


Prace Uczniów:


HISTORIA z dziadkiem

 

Mój dziadek Adam z historią za pan brat

Opowiada mi chętnie jak zmienia się świat.

Pamięta dokładnie czasy „okrągłego stołu”

Która zmienia życie i daje wolność wyboru.

Oto Solidarność i „komuna” do stołu siada

I po raz pierwszy razem o wolności gada.

Teraz już nie klucz partyjny decyduje

Tylko każdy Polak na swego głosuje.

Było to czwartego czerwca 1989 roku

Na wspomnienie tych zdarzeń łza kręci się w oku.

Dziadek pamięta, że w komisji siedząc

Na wybory szli ludzie dokładnie wiedząc,

Że na swojego kandydata zagłosować mogą

Szli na wybory chętnie, nie wiało już trwogą.

Rozmowy „okrągłego stołu” dały nam prawo głosu

Zmieniając na zawsze dzieje polskiego losu.

Już nie ma komunizmu, dzięki Solidarności

Teraz już demokracja- królowa wolności.

Choć słychać jeszcze komunizmu  echa

Na wspomnienie tych wydarzeń dziadek się uśmiecha.

Za lekcję historii dziękuję Ci dziadku.

W tym wierszu ją zamykam dla innych w spadku.


                                                                                   

Dziadek Marcina - Sołtys Baczyna

Pan Adam Liszka                                                          Marcin Brych, kl V Wywiad na temat Okragłego Stołu przeprowadziły: Klaudia i Sylwia Sabała uczennice klasy V  ZSP w Baczynie ze swoim dziadkiem Marcinem Florkiem ze Słopnic .

 

- Dziadku , w historii Polski było ważne wydarzenie nazwane Okrągłym Stołem. Czy pamiętasz to wydarzenie?                              

-  Tak. Pamiętam. Miałem wtedy 50 lat.                 

- Co to był ten Okrągły Stół?                 

- Okragły Stół, to rozmowy osób po wprowadzeniu stanu wojennego, przedstawicieli opozycji Solidarności, a władzami rządzącymi PZPR.

- Kiedy były prowadzone te rozmowy?

- Rozmowy były prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia1989 roku.

-Gdzie były prowadzone te rozmowy?

-Rozmowy były prowadzone w różnych miejscach , ale rozpoczęcie i zakończenie rozmów odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim, obecnie Prezydenckim w Warszawie.

- Jakie były postanowienia Okrągłego Stołu?

-  Wybory większościowe, utworzenie urzędu Prezydenta PRL, utworzenie Senatu, rejestracja NSZZ Solidarność.

- Kto został pierwszym prezydentem?

- Pierwszym prezydentem został Wojciech Jaruzelski a po dwóch latach przywódca Solidarności  Lech Wałęsa.

- Dziadku, dziękujemy Ci za rozmowę i poświęcony nam czas.

- Do widzenia!

- Do widzenia!         

Wywiad na temat Okrągłego Stołu przeprowadziła Patrycja Sabała uczennica klasy VI ZSP w Baczynie za swoją babcią Marią Florek ze Słopnic.

 

                    Babciu, w historii Polski było wydarzenie nazwane Okrągły Stół. Czy pamiętasz to wydarzenie?

                    Tak. Dokładnie pamiętam. Miałam wtedy 43 lata.

                    Co to był ten Okrągły Stół?

                    Okrągły Stół – to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r.

                    Babciu, kto prowadził te negocjacje?

                    Negocjacje prowadzone były przez przedstawicieli władz PRL, opozycję solidarnościową oraz opozycję kościelną.

                    Kto brał w nich udział?

                    Udział brało wiele osób, między innymi pierwsi prezydenci Polski: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, późniejsi premierzy i ministrowie Polski.

                    Gdzie były one prowadzone?

                    Negocjacje prowadzone były w kilku miejscach Polski, ale rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w Urzędzie Rady Ministrów PRL i Pałacu Namiestników w Warszawie obecnie Pałacu Prezydenckim.

                    Jakie były postanowienia Okrągłego Stołu?

                    Utworzenie Senatu, wybory większościowe, utworzenie urzędy Prezydenta PRL, zmiana Prawa o stowarzyszeniach, rejestracja Solidarności.

                    Kto został pierwszym prezydentem PRL?

                    Pierwszym prezydentem został Wojciech Jaruzelski.

                    Babciu, dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony czas. Do zobaczenia!

                    Do zobaczenia!  

        

Wywiad z moją babcią

 

 

Ja: Witaj Babciu. Czy mogłabym przeprowadzić z tobą wywiad na temat Obrad Okrągłego Stołu w 1989r.?

 

Babcia: Oczywiście. Co chciałabyś wiedzieć?

 

Ja: Czy pamiętasz może kto zasiadał przy Okrągłym Stole?

 

B: Tak. Byli to m.in. Lech Wałęsa, Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Henryk Wujec, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Władysław Frasyniuk, a także Lech i Jarosław Kaczyński.

 

J: Opowiedz o Polsce przed obradami.

 

B: Jeśli chodzi o życie codzienne to pamiętam czasy, kiedy  ok. dwa lata przed Okrągłym Stołem, półki w sklepach świeciły pustkami. Nie było praktycznie niczego. Przed obradami w Polsce rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Powstał wtedy nielegalny Związek zawodowy ,,Solidarność'', który po 1989 roku stał się legalny. Związek ten organizował strajki przeciwko złym warunkom życia i pracy, doprowadziło to do obalenia komunizmu. Jako ciekawostkę powiem Ci, że artyści i muzycy nie mogli śpiewać i koncertować tak jak teraz. Działali więc w podziemiu . Wszelkie próby przemycenia np. tekstu piosenki o wolności były blokowane przez cenzurę.

 

 Weronika Dobosz, klasa VI

 


Okrągły Stół - bramą do polskiej demokracji !

Cofnijmy się do lat osiemdziesiątych - był to szczególny okres początkujący walkę w Polsce o demokrację.

Bohaterką tego reportażu jest moja babcia Zuzanna Malina, od, której uzyskałam informacje o odczuciach jakie towarzyszyły jej podczas tego wydarzenia.

Reporter: Chciałabym wiedzieć z czym kojarzy ci się słowo demokracja?

Babcia: Według mnie w kraju demokratycznym decydująca jest wola większości ludzi.

Reporter: Kto dał początek do podjęcia rozmów o okrągłym stole?

Babcia: Symbolem walki przeciw władzom komunistycznym i uciskowi społecznemu był niewątpliwie Lech Wałęsa - prosty człowiek, elektromonter ze Stoczni w Gdańsku.

Reporter: Czy 6 II 1989 rok to data, która w szczególny sposób utkwiła w twojej pamięci?

Babcia: Nie potrafię tak dokładnie sprecyzować tego czasu, nie mniej jednak rok 1989 kojarzy mi się z rozmowami przywódców  ,,Solidarności''

z ówczesnymi władzami.

Reporter: Czy potrafisz wymienić głównych przedstawicieli rządu partyjnego ówcześnie rządzącego?

Babcia: Najbardziej zapadła mi w pamięci osoba Czesława Kiszczaka, który przewodził przy okrągłym stole. Był postrzegany jako winowajca pamiętnej i głośnej tragedii w kopalni ,,Wujek''.

Reporter: Kto kojarzy ci się ze stroną opozycji?

Babcia: Bezwzględnie Lech Wałęsa - przywódca robotników, który sprzeciwił się ówczesnej władzy bez względu na łatwe do przewidzenia konsekwencje. Ten kto buntował się przeciwko władzom komunistycznym w tych czasach był zwalniany z pracy, a nawet zamykany w więzieniach. Na pewno jego działalność, odwaga i zaangażowanie przyczyniły się do wielkiego wyróżnienia tego człowieka Światową Pokojowa Nagrodą Nobla.

Reporter: Co było głównym celem obrad okrągłego stołu?

Babcia: Ówczesne władze twierdziły, że pomoże to w wyciszeniu strajków jakie prowadziła ,,Solidarność''. Natomiast dla opozycji szanse na utracenie ,,Państwa" i legalizacje ,,Solidarności''.

Reporter: Czy postanowienia okrągłego stołu dały widoczne korzyści zwykłym obywatelom?

Babcia: Zniesiono cenzurę, a opozycja dostała dostęp do mediów. Zauważalna była także wolność słowa, a władze bez względu na zajmowane stanowiska mogły iść do kościoła i zająć pierwsze ławki .

Reporter: Dziękuje ci babciu za twój obraz sytuacji. Przyznaje, że nie jest to temat dla mnie łatwy. Cieszę się, że moje pokolenie żyje w kraju demokratycznym, a staranie ludzi, którym przyszło walczyć z niełatwym systemem zakłamania i niezdrowych uzależnień od obcych rządów nie poszły na marne. My młodzi powinniśmy zapamiętać datę 6 lutego 1989 roku jako datę zwycięstwa NSZZ. Solidarność z władzami komunistycznymi, przyjęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Kamila Spólnik Klasa V

 


 

Wywiad Izabeli Skorut z klasy V do wysłuchania tutaj.

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

24986