Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

17 marca

Treść

Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Cele:
- potrafisz pomnożyć ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną w pamięci i pisemnie,
- potrafisz pomnożyć ułamek dziesiętny przez ułamek dziesiętny w pamięci i pisemnie.

1. Jeśli potrzebujesz, obejrzyj ponownie wczorajsze filmy: Jeżeli już umiesz mnożyć ułamki przejdź od razu do rozwiązania zadań.

2. Rozwiąż zad. 3, 4/str. 160, zad 1/ str. 162 i zad. 2/str. 163 - wystarczą po 4 przykłady z każdego zadania.

3. Poćwicz mnożenie ułamków online (w razie potrzeby użyj tłumacza):

https://www.iknowit.com/lessons/e-multiplying-decimals.html (obliczenie pisemne musi być w zeszycie wykonane)25771