Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

8 kwietnia

Treść

Temat: Objętość graniastosłupa - ćwiczenia.

Cele:
poćwiczysz obliczanie objętości graniastosłupa.

1. Jeżeli potrzebujesz obejrzyj raz jeszcze filmik: https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603
2. Rozwiąż zadania z podręcznika w zeszycie str. 281 zad.1 i  2
Wskazówka do zad.1 c
Podziel podstawę na 2 trójkąty prostokątne, policz pola tych trójkątów a następnie je dodaj.

3. Zdjęcia zadań odsyłają uczniowie o numerach od 1 do 6 dnia 8.04.2020r do godziny 15:00
24983