Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

15 kwietnia

Treść

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o liczbach dodatnich i ujemnych.

Cele:

- sprawdzisz swoją znajomość liczb dodatnich i ujemnych,

- poćwiczysz działania na liczbach dodatnich i ujemnych.

1.  Poćwicz swoje umiejętności i wejdź na stronę: quizizz.com/join?gc=334260

Wpisz swoje imię i pierwszą literę nazwiska. Rozwiąż zamieszczony test. Jeżeli wynik testu Cię nie zadowoli, powtórz go. Test tym razem nie będzie oceniany i ma na celu powtórzenie wiadomości z działu. Czas na wypełnienie testu masz do czwartku.

Za tydzień dnia w środę 22.04.2020r.  napiszesz test sprawdzający wiedzę z działu „Liczby dodatnie i ujemne”, który zostanie już oceniony.

25005