Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

28 kwietnia

Treść


Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.


 Lekcja on-line na platformie Teams godzina 8:00
Na lekcji zrobiono zadania z podręcznika str. 232 zad1,2 i 3a,b


25782