Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

6 maja

Treść

Temat: Notacja wykładnicza - ćwiczenia.

Cele:
-poćwiczysz zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

1. Jeżeli potrzebujesz obejrzyj film o notacji wykładniczej:

2. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach: str. 99 zad.1,2 i 3; str. 100 zad. 4 i 5
3. Odeślij zadanie przez platformę Teams (w razie problemów kontaktuj się z nauczycielem w godzinach lekcji 9:50-10:35)
 Kartkówka z dnia 5 maja (działania na potęgach)została przeze mnie oceniona.
 Punktacja kartkówki:
13-14   5
10-12   4
7-9       3
4-6       2
0-3       1

Jedno zadanie nie miało poprawnej odpowiedzi (wszyscy otrzymują za nie 1pkt).
Każdej osobie wysłałam przez Teams/zadania domowe odpowiedź z liczbą punktów i oceną. Oceny są już wpisane do dziennika.

Bardzo proszę o napisanie kartkówki przez osoby, które tego nie zrobiły dzisiaj(kartkówka jest dostępna w Teams zakładce więcej/zadania domowe).


24762