Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

20 maja

Treść

Temat:Działania na pierwiastkach - ćwiczenia.Cele:
- nauczysz się obliczać pierwiastek z iloczynu lub ilorazu
- przećwiczysz działania mnożenia i dzielenia pierwiastków


1. Obejrzyj filmy:


2. Rozwiąż zadania w ćwiczeniach: str. 106 zad.1 i 3; str. 107 zad. 4 i 5

3. Zadania rozwiązują wszyscy a odsyłają przez Teams uczniowie o numerach od 7 do 12.
24763