Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

27 maja

Treść


Temat: Odczytywanie danych statystycznych.

Cele:
- poćwiczysz odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów


2. Rozwiąż zadania z podręcznika w zeszycie str. 290 zad.1; str. 291 zad. 2,3; str.292 zad. 4 i 5

3. Odeślij zdjęcia rozwiązanych zadań przez Teams (zdjęcia odsyłają osoby o numerach od 1 do 6)

25846