Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Szkoła promująca bezpieczeństwo

Treść

Podsumowując realizowany przez cały rok szkolny projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  - "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w dniu 11 czerwca w naszej szkole odbył się audyt. Wzięło w nim udział dwóch przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji z Krakowa, aspirant P. Anna Gąsiorek - Rezler z Komendy Powiatowej w Suchej B., Dyrektor ZS-P w Baczynie mgr T. Gaura i koordynator projektu mgr Anna Siemion. Celem audytu było dokonanie oceny działań zaplanowanych w projekcie tj.:

- zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły

- poprawa infrastruktury wewnętrznej w szkole

- poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły

- informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

- informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane i pozytywnie ocenione (sprawozdanie). Mamy nadzieję, że już końcem czerwca nasza placówka zostanie poinformowana o uzyskaniu certyfikatu "Szkoła promująca bezpieczeństwo".

Certyfikat  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.


szkola_prom_bezp13
25846