Przejdź do treści
zspBaczyn
Przejdź do stopki

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 2013

Treść

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO – WRĘCZENIE CERTYFIKATU   

Na początku października 2013 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów przedstawicielom placówek oświatowych, które wzorowo realizowały założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wśród 30 szkół w województwie znalazła się nasza placówka, która zdobyła 59 pkt i otrzymała tytuł „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat na ręce delegacji tj. Pani Dyrektor - Teresy Gaura, koordynatora - Anny Siemion i przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Pauliny Spólnik wręczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim. Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na wniosek Zespołu Certyfikującego na okres dwóch lat od daty jego wręczenia.

szkola_prom_bezp13
25489